Yoga

Genom att regelbundet utöva Yoga lägger du grunden till att sammankoppla taken, kroppen och själen, Yogans mening. Yoga är att välja hälsa, att satsa på att hitta sitt inre jag och skapa en balans och uppskattning till livet. 

Yogan har många positiva effekter, den minskar stress, lugnar sinnet och ger utövaren en ökad medvetenhet om sin egen kropp. En annan positiv del är att du både blir smidigare och slankare genom att regelbundet utöva Yoga och leva efter Yogans riktlinjer. Yogan kombinerar avslappning och styrka där du som utövare blir mer medveten om vilka förhållningssätt du ska välja för att skapa en bra balans.

Yoga

Utrustning ​

För att utöva Yoga behövs egentligen ingen utrustning. Det som är viktigt är att ha sköna bekväma kläder som inte hindrar rörelserna i de olika positionerna. Är du intresserad finns det speciella Yogabyxor att köpa. Förutom bekväma kläder behövs en yogamatta, eller träningsmatta, att utöva Yogan på. Satsa på en träningsmatta med bra grepp för att inte glida då du står i olika positioner. Det är också av fördel att den inte är för tunn så att du sitter och ligger bekvämt på den.

​Historia

​Yogan är en lära som används i över 5000 år och den har sitt ursprung i hinduismen i Indien. Yogans syfte är att öka medvetenheten om sig själv vilket på sikt ger en andlig utveckling. Genom regelbundna Yogaövningar och andningstekniker stärker du kroppen samtidigt som du stärker och renar ditt psyke. Yogan löser upp spänningar och blockeringar, hjälper dig att handskas med olika känslor där slutmålet är andligt uppvaknande.

Meditation

Yogan i västvärlden är relativt ny om man jämför med den Yoga som utövats i årtusenden i Indien och den Yoga som används här förknippas oftast med olika kroppsställningar, asanas. Dessa asanas görs i olika serier med en viss andningsteknik för att öka smidighet och bygga styrka samt att underlätta avslappning. Vi har i Sverige en rad olika Yogaformer idag där det oftast är fokus på specifika delar, där asanas är en stor del. Den ursprungliga Yogan från Indien är mer en livsstil där man andas Yoga, utövar Yoga och lever efter Yogan.

Yogan

Yogan är en träningsform som passar alla, gammal som ung, vig som stel. Det är aldrig för sent att börja med Yoga. En Yogaform som vuxit mycket de sista åren i Sverige, som det finns en hel del forskning om är den Medicinska Yogan. Forskning har visat att man kan, genom den medicinska Yogan sänka ett tidigare högt blodtryck, stabilisera blodsockret och  skapa ett friskare liv. Genom Yogan kan du välja hälsa och att få en starkare kontakt med dig själv.