Vård hemma

Att vårda en närstående i hemmet är aldrig en lätt uppgift. Det är naturligtvis en mycket påfrestande situation för både den som vårdar och den som behöver vård. Ofta vårdas patienter som behöver palliativ vård i hemmet.

Palliativ vård avser oftast vård i livets slutskede. I sådana situationer finns såklart en mängd aspekter att ta hänsyn till. Syftet med palliativ vård är alltid att patienten skall få må så bra som bara möjligt och få leva så aktivt och värdigt det bara är möjlig under livets sista skeden. Det finns dessutom ett antal rättigheter och regler som måste tas hänsyn till.

En av de mest väsentliga sakerna att tänka på är naturligtvis att patienten är så bekväm som möjligt under vårdperioden. Om den sjuke ligger mycket så är en bra madrass a och o, Järven har tryckavlastande madrass med samma egenskaper som antidecubitusmadrasser, som har ett hygieniskt ytskikt och minskar risken för trycksår. Svenska Järven AB specialiserar sig på att utveckla medicinska hygienmadrasser av olika modeller och producerar och levererar madrasser till många inrättningar inom den svenska sjukvården. Madrasserna är uppbyggda av flera lager skum. Dessa lager formar sig efter kroppens konturer och fördelar trycket jämnt över patientens hela kroppsyta. Alla madrasser har dessutom hög brandsäkerhet och det går att komplettera med extra produkter såsom kuddar, sänggrindsskydd, räddningslakan och slanghållare.

Om du vårdar en sjuk anhörig i hemmet, barn som äldre, finns det alltid avlastning att få i form av vårdhem eller hospice, om ni skulle behöva det. Personalen på dessa inrättningar har alltid de nödvändiga kunskaperna om dessa svåra stunder och kan finnas där för er när ni behöver det.