Träna säkert och undvik skador

Träning kommer alltid med en viss risk. Detta är något som inte går att komma ifrån till hundra procent. Men genom att vara medveten om de skador som kan uppstå är det lättare att undvika dem. 

Majoriteten av träningsskador är relaterad till den form av träning man ägnar sig åt. Vilket ju knappast är förvånande. Av denna anledning är det alltid viktigt att själv göra en del efterforskning på sin valda träningsform och saker som man måste vara mer uppmärksam på. Drabbas man av en skada är det ofta vila som är lösningen. Men allvarligare skador kan också kräva läkarbesök och efterbehandling.

Teknik är något man alltid bör lägga stor vikt vid när det kommer till träning. Felaktig teknik kan betyda att man belastar kroppen på fel sätt och således ökar risken för skador. Denna risk ökar också i takt med belastningen. Teknik är därför speciellt viktigt när man hanterar tunga vikter.

Säker träning betyder även att man är man inte tränar för ofta. Överträning är ett mycket vanligt misstag bland personer som snabbt vill se resultat eller uppnå ett specifikt mål. Kroppen byggs upp genom att belasta kroppen mer än den för tillfället klarar av. Men det viktiga är att inte överskrida detta för mycket eller för ofta. Att ge kroppen chans att vila och återhämta sig efter belastningen är därför väldigt viktigt.

Samtidigt är det bra att veta att kroppens försvarar likadant mot stress i alla dess former. Detta betyder att även om man håller en bra träningsregim kan stress på andra håll i livet fortfarande ge upphov till symptomen av överträning. Vilket inkluderar inte bara fysiologiska utan även psykologiska och immunologiska symptom.

Yttre faktorer kan också spela en stor roll. Tränar man till exempel när det är väldigt varmt förlorar man mer vätska och behöver dricka mer vatten. Utomhusträning under vintern kan i sin tur leda till uttorkning av slemhinnorna vilket kan göra en mer känslig och mottaglig för exempelvis förkylningsvirus.