Skadeorsaker

Bara genom att leva och existera så utsätter vi människor oss för faror och riskerar att skada oss själva. Det kan handla om olyckor och det kan handla om något som utvecklas till att bli en skada.

Löpning

Eftersom vi har pratat en del om motion och liknande tidigare så tänkte vi att det således kanske passar bra att berätta lite om orsaker till att skador vid motion kan uppstå. Vi har valt att inrikta oss på den kanske vanligaste typen av motion, nämligen löpning, och de skador man kan få av detta. Informationen har vi hämtat i huvudsak från bloggen på Naprapatiska.se, där de skriver om just denna typen av skador.

Vanliga orsaker till löparskador

Många personer idag som med regelbundenhet sysslar med löpträning får ofta besvär med exempelvis hälsporre, benhinneinflammation, löparknä (schlatterknä) eller höftsmärtor. Detta brukar kunna uppstå även om man använt sig av diverse hjälpmedel som inläggssulor och skor med stöd för foten. Om vi förenklar förklaringen till att detta händer så är det så att det beror på sättet vi springer på, hur löpsteget ser ut och rörelserna i resten av kroppen.

Den lite krångligare beskrivningen som ges på Naprapatlandslagets blogg är att fotens biodynamik och det sätt vi springer på är komplicerat och för att kunna reda ut besvären så krävs det inte bara att man studerar löpsteget, utan det måste även undersökas kliniskt. Då kan man exempelvis se om du överpronerar, vilket kan bero exempelvis på försämrad rörelseförmåga i höftleden, försvagad bål- och bäckestabilitet eller att du helt enkelt inte kan använda stortåns muskler på ett korrekt sätt.

Gravity pattern

I nämnda artikel så pratar man om ett begrepp som kallas för ”gravity pattern”. Gravity pattern är när vi landar på foten i ett löpsteg och i det ögonblicket inte har tillräckligt med stabiliserande muskulatur som jobbar. Därmed som kommer benet att vika sig under tyngden. Detta kommer att leda till att bäckenet tippas framåt och att lårben och underben börjar att inåtrotera – vilket i sin tur leder till att knät viker inåt. Detta felaktiga rörelsemönster kan i sig ge upphov till de nämnda skadorna samt knäsmärtor och problem med ländryggen. För att inte göra det alltför invecklat med förklaringar så kan man säga att dessa typer av skador och besvär till största del beror på att muskulaturen i höftböjare och sätesmuskeln helt enkelt inte är tillräckligt starka.

För att undvika det så kallade gravity pattern så är således det bästa sättet att förebygga detta att helt enkelt träna upp mag- och sätesmuskulatur. Då kommer bäcken och ben inte att vika sig i löpsteget och hållningen blir rakar och mer upprätt.