När vi har behov av vård av olika problem

Ibland blir vi drabbade av olika typer av problem med blåsan av olika svårighetsgrad. Det kan vara allt från urinläckage till smärtor. Därtill kan orsakerna till problem med urinblåsans funktion vara många. Såsom exempelvis diskbråck, tarmsjukdomar och bäckenskador.

Om du upplever problem med blåsan, vänta inte utan sök vård för dina besvär. Du kan kolla in här för att få mer information och hjälp. Bland annat kan du få hjälp med uroterapi.

Vad är uroterapi?

Kort sagt innebär det att du får någon form av behandling för besvär i nedre urinvägarna. Behandlingen utförs av en uroterapeut som är vidareutbildad inom just urologi och den kan se olika ut beroende på vilka besvär du upplever.

Du kan exempelvis få hjälp med olika strategier och träning som hjälper till att minska dina problem. Detta då såklart vid sidan om eventuell medicinsk behandling eller operation.

Hur går ett besök hos en uroterapeut till?

När du kommer på besök får du som ett första steg berätta om de besvär du upplever. Terapeuten kommer sedan göra en kartläggning av dina besvär. Därefter kan du sedan också få hjälp med allt från samtal till att du får rätt behandling för dina besvär.