Må bra

Psykologen Abraham Maslow (1908-1970)  är idag mest känd för den behovstrappa han presenterade. Den utgår från människans behov och rangordnar även dessa. Trots att det var över 40 år sedan den presenterades så stämmer den fortfarande idag gällande vad som krävs för att människa ska må bra i livet.

1. Grundläggande behov

Kvinna som mår bra

De mest grundläggande behoven en människa har är att få mat för dagen, kläder så man slipper frysa samt någonstans att gå in när väderleken inte är tilltalande ute. I Sverige har de allra flesta både mat, kläder och husrum men det man kan tänka på är att alla de tre detaljerna styr hur vi mår. Därför är det viktigt att både äta gott, ha på sig kläder man trivs i och bo där man kan känna sig hemma.

Kosten nämndes alltså av Maslow men inte motionen. Kanske beror det på att bristen på motion inte alls var lika stor på hans tid som idag. Idag skulle nästan motion kunna läggas in under grundläggande behov då stillasittande jobb och många timmar framför TV:n skapar ett extra behov av att få bygga muskler och träna upp konditionen.

2. Behov av trygghet

Nästa steg är människans stora behov av trygghet. Det fås oftast med ett tryggt hem men kan lika gärna bestå av att man har många vänner och bekanta omkring sig som ställer upp om det behövs.

3. Kärlek och gemenskap

Redan på tredjeplats på Maslows trappa kommer alltså gemenskapen. Vi människor är sociala varelser och har ett behov av riktigt nära vänner för att må bra.

4. Uppskattning

Det är genom uppskattning vi växer som människa och det är detta som gör att vi vågar gå vidare och även trivs i det vi gör. Även på denna punkt är det alltså vännerna som är allra viktigast.

5. Självförverkligande

Vad man behöver för att förverkliga sig själv är extremt individuellt. En behöver ut och resa och upptäcka världen medan andra behöver lugn och ro i en stuga på landet. Det viktiga är att upptäcka vad man själv behöver vilket också kommer göra att man mår bättre i längden.

Fakta i texten är tagen till stor del från http://sv.wikipedia.org/wiki/Behovshierarki