Hårhälsa och håravfall

Hår är något som vi finner väldigt stor variation på från person till person. Somliga har väldigt tjockt krulligt hår medan andra har rakt och tunt hår. En del har kvar nästan allt sitt hår hela livet medan andra börjar tappa det redan i tjugoårsåldern. Hårhälsa är något som delvis är medfött, men det spelar också roll hur väl vi sköter det.

Det är svårt att riktigt föreställa sig hur många individuella hårstrån vi har på huvudet. Men bara en tanke som att vi normalt sett tappar omkring 100 hårstrån om dagen är fullständigt normalt och är inget som tunnar ut håret. Är man inom dessa ramar talar man alltså inte om det man normalt sett menar när man säger håravfall.

Varje individuellt hårstrå lever mellan två och sex år. Det genomgår flera växt- och vilofaser. När det väl nått sitt slut skrumpnar roten och hårstrået faller då av. I hårsäcken börjar sedan roten till ett nytt hår att bildas. Tills även detta slutar hända.

Ju mer stress man utsätter håret för desto större är risken att man tappar det innan det egentligen växt färdigt. Saker som regelbundna, varma hårtorkningar, att färga håret ofta, intensivborstning kan alla leda till att man tappar håret för tidigt. Stress rent allmänt och vitaminbrist är två vanliga faktorer för håravfall.

Håravfall är mycket mer utspritt bland män, och många gånger är det accepterat som något helt naturligt, även när det kanske finns stort bidragande faktorer som inte är genetiskt eller hormonellt betingat. Det finns också en mängd produkter riktade till män för att förhindra håravfall.

Bland kvinnor ses håravfall som något ovanligt, trots att enligt uppgifter är 40% av de som drabbas av håravfall kvinnor, och så många som hälften av kvinnor över 50 år har problem med håravfall.

Ett par olika sjukdomar kan också påverka håret och orsaka håravfall bland både män och kvinnor. Detta kan vara temporärt eller permanent. Av denna anledning bör man alltid vara uppmärksam på när man börjar tappa mer hår än normalt och kontakta en läkare för att få en diagnos.