Fysik på äldre dar

Äldre motionärAtt bli äldre är ofta härligt eftersom man äntligen får tid över till sådant som man verkligen vill göra och sett fram emot. Dock innebär ju också ålderdomen att fysiken försämras, vilket gör att flera olika typer av sjukdomar, krämpor och andra typer av problem kan drabba en.

Stroke är någonting som drabbar ett stort antal svenskar varje år. Stroke eller slaganfall orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan, vilket leder till att hjärnan drabbas av syrebrist. En stroke är livshotande och drabbas man måste man få vård direkt. Typiska symtom på stroke är bland annat förlamning i ena kroppshalvan, talsvårigheter, synstörningar, problem att gå, yrsel eller kraftig huvudvärk som kommer plötsligt.

Det är vanligast att få stroke om man fyllt 65 år, även om också yngre personer kan drabbas. Rökning, högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes är faktorer som ökar risken att drabbas av stroke.

Förutom just stroke förekommer även en rad andra typer av hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel hjärtinfarkt och åderbråck.

Hjärtinfarkt innebär att ett kranskärl i hjärtat täpps till av en blodpropp, vilket gör att blodet inte kan passera. Precis som vid en stroke krävs omedelbar vård vid en hjärtinfarkt. Precis som med stroke ökar också risken för hjärtinfarkt om man röker och har diabetes. Dessutom ökar risken om man stressar mycket, sällan motionerar samt har dåliga matvanor.

Åderbråck är något som företrädesvis förekommer i benen och beror på att de vener som har till uppgift att leda tillbaka blodet till hjärtat har utvidgats. Åderbråck är inget som är farligt, dock kan långvariga besvär förorsaka sår och svullnader.

Delar av innehållet i den här artikeln är hämtat från www.1177.se.